Barqaror rivojlanish manfaatlari yo‘lida tinchliksevar va ochiq jamiyatlar qurilishiga ko‘maklashish, barcha uchun odil sudlov imkoniyatidan foydalanishni ta’minlash va barcha darajalarda samarali, hisobdor va keng ishtirokka asoslangan muassasalarni tashkil etish

Barqaror Rivojlanish Manfaatlari Yo‘lida Tinchliksevar Va Ochiq Jamiyatlar Qurilishiga Ko‘maklashish, Barcha Uchun Odil Sudlov Imkoniyatidan Foydalanishni Ta’minlash Va Barcha Darajalarda Samarali, Hisobdor Va Keng Ishtirokka Asoslangan Muassasalarni Tashkil Etish

Barqaror rivojlanish 16-maqsadi Barqaror rivojlanish manfaatlari yo‘lida tinchliksevar va ochiq jamiyatlar qurilishiga ko‘maklashish, barcha uchun odil sudlov imkoniyatidan foydalanishni ta’minlash va barcha darajalarda samarali, hisobdor va keng ishtirokka asoslangan muassasalarni tashkil etish (keying o‘rinlarda  SDG 16  deb yuritiladi) deyiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2015-yilda belgilangan 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadlaridan biridir.

SDG 16 2030-yilgacha erishilishi kerak bo‘lgan 12 ta maqsaddan va 23 ko’rsatkich iborat.

Birinchi 10 ta maqsad «maqsadli natijalar» deyiladi va ular quyidagilar:

  1. zo‘ravonlikni kamaytirish;
  2. bolalarni zo‘ravonlik, ekspluatatsiya, odam savdosi va zo‘ravonlikdan himoya qilish;
  3. qonun ustuvorligini ta’minlash;
  4. odil sudlovdan teng foydalanishni ta’minlash;
  5. uyushgan jinoyatchilikka, noqonuniy moliyaviy va qurol-yarog‘ oqimiga qarshi kurashish, korrupsiya va poraxo‘rlikni sezilarli darajada kamaytirish;
  6. samarali, hisob beruvchi va shaffof institutlarni rivojlantirish;
  7. sezgir, inklyuziv va vakillik qarorlarini qabul qilishni ta’minlash;
  8. global boshqaruvdagi ishtirokni kuchaytirish;
  9. universal yuridik shaxsni ta’minlash;
  10.  aholining axborotdan foydalanishini ta’minlash va asosiy erkinliklarni himoya qilish.

Shuningdek, keyingi ikki maqsad zo‘ravonlikning oldini olish, jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha milliy institutlarni mustahkamlash; kamsituvchi qonunlar va siyosatlarni ilgari surish, qo‘llab-quvvatlashdan iborat. Zo‘ravonlik jinoyatlarini kamaytirish, jinsiy savdo, majburiy mehnat va bolalarni zo‘ravonlik qilishdan qaytarish aniq global maqsadlar. Xalqaro hamjamiyat tinchlik va adolatni qadrlaydi. Ular qonunlar ijrosini ta’minlaydigan, yanada tinch va adolatli jamiyat yaratishga yordam beradigan kuchli sud tizimlarini talab qiladi.

Scroll to Top