Mustahkam infratuzilma yaratish, keng sanoatlashgan va innovatsiyalar bilan boyitilgan tizim joriy etilishiga ko‘maklashish

Mustahkam Infratuzilma Yaratish, Keng Sanoatlashgan Va Innovatsiyalar Bilan Boyitilgan Tizim Joriy Etilishiga Ko‘maklashish

Barqaror rivojlanish 9-maqsadi Mustahkam infratuzilma yaratish, keng sanoatlashgan va innovatsiyalar bilan boyitilgan tizim joriy etilishiga ko‘maklashish  (keying o‘rinlarda SDG 9 deb yuritiladi) hisoblanadi. SDG 9 barqaror infratuzilmani barpo etish, barqaror sanoatlashtirish va innovatsiyalarni rag‘batlantirishga qaratilgan.

SDG 9ni amalga oshirish uchun 8 maqsad va taraqqiyot yo‘lini belgilash uchun 12 ko’rsatkich mavjud. Birinchi 5 ta maqsad «maqsadli natijalar» deyiladi va ular quyidagilar:

  1. barqaror rivojlanish,chidamli va inklyuziv infratuzilmalarni rivojlantirish;
  2. inklyuziv va barqaror sanoatlashtirishni rivojlantirish;
  3. moliyaviy xizmatlar va bozorlarga kirishni kengaytirish;
  4. barqarorlik uchun barcha sanoat va infratuzilmalarni yangilash;
  5. tadqiqotlarni kuchaytirish va sanoat texnologiyalarini yangilash.

Qolgan 3 ta maqsad maqsadlarga erish uchun vositadir:

  1. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun barqaror infratuzilmani rivojlantirishga ko’maklashish;
  2. mahalliy texnologiyalarni rivojlantirish va sanoatni diversifikatsiya qilishni qo‘llab-quvvatlash;
  3. axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan universal foydalanish.

Maqsad boshqa SDGlar bilan o‘zaro bog‘liqlikka ega. Sanoatlashtirish SDG 8 va SDG 11 bilan bog’liq bo’lsa-da, innovatsiyalar va yangi ko’nikmalarni rivojlantirish SDG 2, SDG 6, SDG 7 va SDG 11 ni amalga oshirishga yordam beradi. 2019-yilda dunyo ishchilarining 14 foizi ishlab chiqarish faoliyatida band bo‘lgan. Bu foiz 2000-yildan beri deyarli o‘zgarmadi. Ishlab chiqarishdagi bandlikning ulushi Sharqiy va Janubi-Sharqiy Osiyoda eng yuqori (18 foiz), eng pasti esa Sahroi Kabirdan janubiy Afrikada (6 foiz) bo‘lgan. Millionlab odamlar narxi, qamrovi va boshqa sabablarga ko‘ra hali ham Internetga kira olmayapti. Hozirda dunyo aholisining atigi 53,4 foizi internet foydalanuvchisi ekanligi taxmin qilinmoqda. 2020-yil oxiriga kelib, global Internetdan foydalanishning atigi 57% va kam rivojlangan mamlakatlarda 23% amalga oshirilishi taxmin qilinmoqda.

SDG - 9 Industry, Innovation and Infrastructure

Scroll to Top