Ilmiy loyihalar

Mirzo U'lug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetidagi ilmiy loyihalar

Oilalarga sifatli va tezkor ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish uchun mobil ilova yaratish

Loyixa rahbar: Latipova Nodira Muxtarjanovna

Bajarilish muddati:01.01.2021-31.12.2022

Loyiha shifri:A-OT-2021-64

Loyiha turi: Innovatsion

T-figuralarning Evklid va psevdo-evklid fazolarida geometrik va kinematik invariantlari ”

Loyixa rahbar: Xadjiev Djavvat

Bajarilish muddati: 01.10. 2021 -01.10.2022

Loyiha shifri: UT-АT-2020-2

Loyiha turi: Amaliy

Li simmetriyasi tahlili, giperbolik sistemalarning Lyapunov bo‘yicha turg‘unligini tahlil qilish va modellashtiri.

Loyixa rahbar: Aloyev Raxmatillo Jurayevich

Bajarilish muddati:04.01.2021-31.12.2023

Loyiha shifri:UZB-Ind-2021-87

Loyiha turi: Amaliy

Oqimli shifrlash algoritmini tadqiq qilish va ishlab chiqish.

Loyixa rahbar: Jurayev Gayrat Umarovich.

Bajarilish muddati: 04.01.2021-31.12.2023.

Loyiha shifri:Uzb-Ind-2021-98.

Loyiha turi: Amaliy

Oʼzbek xalqi diniy va milliy qadriyatlari kompleksining elektron-transditsiplinar platformasini yaratish.

Loyixa rahbar: Yusupova Dildora Dilshatovna

Bajarilish muddati:04.01.2021-31.12.2022.

Loyiha shifri:А-OT-2021

Loyiha turi: Innovatsion

Kimyo fanidan 3D texnologiyalariga asoslangan interaktiv o‘quv qo‘llanma yaratish

Loyixa rahbar: Bekchanov Davronbek

Bajarilish muddati:01.02.2021-31.01.2023

Loyiha shifri:A-OT-2021-133

Loyiha turi: Innovatsion

Quyosh nuri ta’sirida suvni fotokatalitik parchalab vodorod olish: nanostrukturali fotokatalizatorlarni sintezlash va xossalarini nazariy va eksperimental tadqiq etish.

Loyixa rahbar: Shaislamov Ulugbek Alisherovich

Bajarilish muddati:01.06.2021. – 31.05.2026

Loyiha shifri:F-OT-2021-237

Loyiha turi: Fundamental

Metall oksidlari asosida suvni organik ifloslantiruvchi moddalardan tozalash uchun fotokatalitik qoplamalarni yaratish.

Loyixa rahbar: Nurmanov Suvonqul Erxanovich

Bajarilish muddati:01.12.2021-31.11.2023

Loyiha shifri:MRB-2021-538

Loyiha turi: Amaliy

Etilen asosida siklogeksan sintezi texnologiyasini ishlab chiqish

Loyixa rahbar: Mirxamitova Dilorom Xudoyberdiyevna

Bajarilish muddati: 01.01.2020-31.12.2022

Loyiha shifri: АЗ-ФЗ-2019081452

Loyiha turi: Amaliy

Turli geometriyaga ega bo‘lgan o‘zgravitatsiyalanuvchi sistemalar pulsatsiyasi fonida mayda masshtabli g‘alayonlar beqarorliklari fizikasi.

Loyixa rahbar: Nuritdinov Salaxutdin  Nasritdinovich

Bajarilish muddati:05.012022-31.12.2026

Loyiha shifri:FZ 2020092851

Loyiha turi: Fundamental

Sanoat ikkilamchi xom ashyosi asosida yangi turdagi kationit olish texnologiyasini ishlab chiqish.

Ilmiy rahbari: Nurmanov Suvonqul Erxanovich

Bajarilish muddati: 01.04.2020-31.03.2023

Loyiha shifri: AМ-ФЗ-2019081449

Loyiha turi: Amaliy

Raqamli arxiv: O‘zbekiston Milliy arxivi fondlarining onlayn yo‘l ko‘rsatkichini yaratish.

Loyixa rahbar: Nurmanov Suvonqul Erxanovich

Bajarilish muddati: 01.06.2022-31.05.2023

Loyiha shifri:AL-442105887

Loyiha turi: Amaliy

O‘zbekiston va Hindistonning qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil daryolari havzalarida suv taqchilligi hamda qurg‘oqchilikka to‘g‘onlar va iqlim o‘zgarishi ta’sirini baholash.

Loyixa rahbar: Raxmonov Komiljon Radjabovich

Bajarilish muddati:04.01.2021-31.12.2023

Loyiha shifri:Uzb-Ind-2021-89

Loyiha turi: Amaliy

Masofadan zondlash asosida O‘zbekiston tog‘ tizmalaridagi muzliklarning degradatsiya jarayoni dinamikasini o‘rganish

Loyixa rahbar: Sabitova Naila Ismailovna

Bajarilish muddati: 4.01.2021-31.12.2023

Loyiha shifri:UZB-Ind-2021-79

Loyiha turi: Amaliy

Qishloq xo‘jaligi, suv va energiya resurslarini barqaror rivojlantirish uchun yer usti kuzatuvlari va geostatsionar meteorologik sun’iy yo‘ldoshlardan olingan quyosh radiatsiyasi ma’lumotlaridan kompleks foydalanish

Loyixa rahbar: Xolmatjanov Baxtiyar Maxamatjanovich

Bajarilish muddati:01.07.2022-31.12.2024

Loyiha shifri:AL-5721122072

Loyiha turi: Amaliy

Ustuvor gravitatsion linzalangan sisitemalarda kechikish vaqtlarini va gravitatsion linzalash mexanizmlarini aniqlash.

Loyixa rahbar: Axunov Tal’at Axmatovich

Bajarilish muddati:01.04.2022-31.03.2027

Loyiha shifri:FZ-20200929344

Loyiha turi: Fundamental

Magnit maydoni yordamida nodir yer elementlari bilan faollashtirilgan oksidli va ftoridli kristallarning optik xarakteristikalarini boshqarish.

Loyixa rahbar: Valiev Uygun Vaxidovich

Bajarilish muddati:01.01.2022-31.12.2026

Loyiha shifri:FZ-202009143

Loyiha turi: Fundamental

Qatag‘on qurbonlarining merosini yanada chuqur o‘rganish, ularning xotirasini abadiylashtirish

Loyixa rahbar: Ishanxodjayeva Zamira Raimovna

Bajarilish muddati:15.11.2021-31.10.2022

Loyiha shifri:A-OT-2021-542

Loyiha turi: Amaliy

Scroll to Top